เบอร์โทร วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพ