เบอร์โทร วัดศาลาแดง

แขวงบางไผ่ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพ