เบอร์โทร วัดศรีสุดาราม

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ