เบอร์โทร วัดศรีสุขสถาพรราษฎรศรัทธาธรรม

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ