เบอร์โทร วัดศรีบุญเรือง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ