เบอร์โทร วัดศรีบุญเรือง

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่