เบอร์โทร วัดวิเศษการ

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ