เบอร์โทร วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส

แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพ