เบอร์โทร วัดวรามาตยภัณฑสาราราม

แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ