เบอร์โทร วัดวชิรธรรมสาธิต

แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพ