เบอร์โทร วัดลำกะดาน

แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพ