เบอร์โทร วัดลาดพร้าว

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพ