เบอร์โทร วัดลาดบัวขาว

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพ