เบอร์โทร วัดละครทำ

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ