เบอร์โทร วัดร่ำเปิง

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่