เบอร์โทร วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพ