เบอร์โทร วัดราชโอรสาราม

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ