เบอร์โทร วัดราชวรินทร์

แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพ