เบอร์โทร วัดรัชฎาธิษฐาน

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ