เบอร์โทร วัดระฆังโฆสิตาราม

แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ