เบอร์โทร วัดรวกสุทธาราม

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ