เบอร์โทร วัดยายร่ม

แขวงบางมด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ