เบอร์โทร วัดยานนาวา

แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพ