เบอร์โทร วัดยาง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ