เบอร์โทร วัดมะลิ

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ