เบอร์โทร วัดมหาพฤฒาราม

แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ