เบอร์โทร วัดมงคลวราราม

แขวงบางค้อ เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพ