เบอร์โทร วัดภาวนาภิรตาราม

แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพ