เบอร์โทร วัดภคินีนาถ

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ