เบอร์โทร วัดพุทธจักรมงคลชยาราม

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ