เบอร์โทร วัดพิชยญาติการาม

แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ