เบอร์โทร วัดพิกุล

แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ