เบอร์โทร วัดพระไกรสีห์

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพ