เบอร์โทร วัดพระราม9กาญจนาภิเษก

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ