เบอร์โทร วัดพระธาตุศรีจอมทอง

โทร 053-341-725

เชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160