เบอร์โทร วัดพรหมรังษี

แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพ