เบอร์โทร วัดป่าแพ่ง

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่