เบอร์โทร วัดป่าพร้าวนอก

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่