เบอร์โทร วัดปากน้ำ

แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ