เบอร์โทร วัดปากน้ำฝั่งเหนือ

แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ