เบอร์โทร วัดปริวาส

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ