เบอร์โทร วัดปรินายก

แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ