เบอร์โทร วัดประสาท

แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพ