เบอร์โทร วัดประดู่ในทรงธรรม

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ