เบอร์โทร วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพ