เบอร์โทร วัดประดู่ฉิมพลี

แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพ