เบอร์โทร วัดประชาระบือธรรม

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพ