เบอร์โทร วัดปทุมวนาราม

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพ