เบอร์โทร วัดปทุมคงคา

แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ