เบอร์โทร วัดปทีปพลีผล

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพ